بایگانی برچسب: s

داستان خنده دار زن نق نقو

داستان خنده دار زن نق نقو داستان خنده دار زن نق نقو مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزهای شکایت می کرد. داستان خنده دار زن نق نقو تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش، در مزرعه شخم می زد. یک روز، وقتی […]

نوشته داستان خنده دار زن نق نقو اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

داستان خنده دار زن نق نقوداستان خنده دار زن نق نقو