بایگانی برچسب: s

جملات خفن و سخنان دانشمندان و بزرگان ۱۳۹۴

اس ام اس فلسفی ، سخنان دانشمندان اس ام اس فلسفی sms falsafi • تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند والترنیس • اس ام اس فلسفی sms falsafi • اگر دریچه های ادراک شسته بودند انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید : بی‌انتها بلیک […]

The post جملات خفن و سخنان دانشمندان و بزرگان ۱۳۹۴ appeared first on اس ام اس

جملات خفن و سخنان دانشمندان و بزرگان ۱۳۹۴جملات خفن و سخنان دانشمندان و بزرگان ۱۳۹۴
اس ام اس

جمله های قصار و سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵

اس ام اس فلسفی ، سخنان دانشمندان اس ام اس فلسفی sms falsafi • تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد کارلایل • اس ام اس فلسفی sms falsafi • نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند پور سینا […]

The post جمله های قصار و سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵ appeared first on اس ام اس

جمله های قصار و سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵جمله های قصار و سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵
اس ام اس

متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵

اس ام اس فلسفی ، سخنان دانشمندان اس ام اس فلسفی sms falsafi • یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد. ژرژ هربرت • اس ام اس فلسفی sms falsafi • تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم داوید وایت • اس ام […]

The post متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵ appeared first on اس ام اس

متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵
اس ام اس

جملات زیبا و ناب فلسفی از بزرگان و دانشمندان

جملات زیبا و ناب فلسفی از بزرگان و دانشمندان اس ام اس فلسفی sms falsafi • دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را . مثل چینی • اس ام اس فلسفی sms falsafi • کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است. استوارت میل • اس […]

The post جملات زیبا و ناب فلسفی از بزرگان و دانشمندان appeared first on اس ام اس

جملات زیبا و ناب فلسفی از بزرگان و دانشمندانجملات زیبا و ناب فلسفی از بزرگان و دانشمندان
اس ام اس

متن های فلسفی و با معنی از بزرگان و دانشمندان

متن های فلسفی و با معنی از بزرگان و دانشمندان اس ام اس فلسفی sms falsafi • بزرگترین دشمن دانش جهل نیست بلکه توهم دانستن است ( استیون هاوکینگ ) • اس ام اس فلسفی sms falsafi • خردمند برای رسیدن به هدف ممکن است حتی دشمن خود را بر شانه‌هایش سوار کند ( پنچا […]

The post متن های فلسفی و با معنی از بزرگان و دانشمندان appeared first on اس ام اس

متن های فلسفی و با معنی از بزرگان و دانشمندانمتن های فلسفی و با معنی از بزرگان و دانشمندان
اس ام اس