بایگانی برچسب: s

فک و فامیله ما داریم ۹۵

فک و فامیله ما داریم ۹۵ فک و فامیله ما داریم ۹۵ دایی امروز کلی ما رو خندوند گفتم براتون بنویسم تا شما هم ثواب ببر نه نه جون ( مادربزرگم) دستفروش محله شون چند دست لباس قسطی خریده بوده کمی بدهی داشته این هفته دستفروشه اومده بوده، نه نه جون رفته پیشش گفته پسرم […]

نوشته فک و فامیله ما داریم ۹۵ اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

فک و فامیله ما داریم ۹۵فک و فامیله ما داریم ۹۵