بایگانی برچسب: s

تست هوش گزینه متفاوت

تست هوش گزینه متفاوت تعدادی شکل داریم که یکی از آنها را باید حذف کنیم! آیا می توانید آن را بیابید؟ تست هوش تصویری به تصویر بالا نگاه کنید. یکی از ۹ گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟؟ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ […]

نوشته تست هوش گزینه متفاوت اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش گزینه متفاوتتست هوش گزینه متفاوت

تست هوش جدید تفاوت‌ها را پیدا کنید

تست هوش جدید تفاوت‌ها را پیدا کنید در جهانی‌ها تست هوش جدید تفاوت‌ها را پیدا کنید را مشاهده میکنید.   بازی اختلاف تصاویر معمای تفاوت ها ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ جواب تست هوش : تفاوت ها را پیدا کن همچنین ببینید معما معمای […]

نوشته تست هوش جدید تفاوت‌ها را پیدا کنید اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش جدید تفاوت‌ها را پیدا کنیدتست هوش جدید تفاوت‌ها را پیدا کنید

تست هوش جالب کلاس نمونه

تست هوش جالب کلاس نمونه تست هوش قرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، […]

نوشته تست هوش جالب کلاس نمونه اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش جالب کلاس نمونهتست هوش جالب کلاس نمونه

تست هوش جالب یکی را حذف کن

تست هوش جالب یکی را حذف کن  هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به شکل بالا نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به نظر شما کدامیک باید حذف شود و چرا؟ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ […]

نوشته تست هوش جالب یکی را حذف کن اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش جالب یکی را حذف کنتست هوش جالب یکی را حذف کن

تست هوش تفاوت دو عکس

تست هوش تفاوت دو عکس در این قسمت از معما در جهانی‌ها تست هوش تفاوت دو عکس را مشاهده میکنید. تست هوش تفاوت دو عکس تست هوش اختلاف تصاویر  تست هوش تصویری ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊   جواب تست هوش تصویری: تفاوت ها را […]

نوشته تست هوش تفاوت دو عکس اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش تفاوت دو عکستست هوش تفاوت دو عکس

تست هوش دومینو

تست هوش دومینو تست هوش تصویری،معما با جواب تست هوش دومینو در این قسمت از معما در سایت جهانی‌ها تست هوش دومینو را مشاهده میکنید. می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم. به قطعات چیده شده دومینو در شکل بالا (سمت چپ) توجه کنید. آیا می توانید با توجه […]

نوشته تست هوش دومینو اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش دومینوتست هوش دومینو

تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما)

تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما) در این قسمت از جهانی‌ها تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما) را مشاهده میکنید. معما پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر   *********** تفاوت ها را بیابید *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** جواب…

نوشته تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما) اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما)تست هوش تصویری تفاوت ها رابیابید (معما)