بایگانی برچسب: s

اس ام اس بهار ۹۴

اس ام اس جدید فصل بهار


عزیزم برایم مثل همین “بهار” می مانی

آمدنت را همیشه تحویل می گیرم….

.
.

بهار، این نمایش تحول و سرسبزی آمد تا بگوید

اگر نمی شود همیشه سبز ماند می شود دوباره سبز شد…

.
.

خودت گفتی وعده در بهار است / بهار آمد دلم در انتظار است

بهار هر کسی عید است و نوروز / بهار عاشقان دیدار یار است

اس ام اس بهار ۹۴اس ام اس بهار ۹۴
اس ام اس

اس ام اس بهار ۹۴

اس ام اس جدید فصل بهار


عزیزم برایم مثل همین “بهار” می مانی

آمدنت را همیشه تحویل می گیرم….

.
.

بهار، این نمایش تحول و سرسبزی آمد تا بگوید

اگر نمی شود همیشه سبز ماند می شود دوباره سبز شد…

.
.

خودت گفتی وعده در بهار است / بهار آمد دلم در انتظار است

بهار هر کسی عید است و نوروز / بهار عاشقان دیدار یار است

اس ام اس بهار ۹۴اس ام اس بهار ۹۴
اس ام اس