بایگانی برچسب: s

آهنگ پیشواز ایرانسل از گروه سرود صدا و سیما

آهنگ پیشواز ایرانسل از گروه سرود صدا و سیما برای فعال سازی کد را به شماره ۷۵۷۵ ارسال نمایید آهنگ پیشواز ایرانسل mtn irancell • کد پیشواز ایرانسل : ۴٩١۵٣٣ نام اثر : سرباز حق صاحب اثر : گروه سرود صدا سیما • آهنگ پیشواز ایرانسل mtn irancell • کد پیشواز ایرانسل : ۴٩١۵٣۴ نام […]

The post آهنگ پیشواز ایرانسل از گروه سرود صدا و سیما appeared first on اس ام اس

آهنگ پیشواز ایرانسل از گروه سرود صدا و سیماآهنگ پیشواز ایرانسل از گروه سرود صدا و سیما
اس ام اس

آهنگ پیشواز ایرانسل از حاج کاظم داوری

آهنگ پیشواز ایرانسل از حاج کاظم داوری برای فعال سازی کد را به شماره ۷۵۷۵ ارسال نمایید آهنگ پیشواز ایرانسل ahang pishvaz • کد پیشواز ایرانسل : ۵۵١٩۶٢٣ نام اثر : مزار تو در مکه نام صاحب اثر : کاظم داوری • آهنگ پیشواز ایرانسل ahang pishvaz • کد پیشواز ایرانسل : ۵۵١٩۶٢۴ نام اثر […]

The post آهنگ پیشواز ایرانسل از حاج کاظم داوری appeared first on اس ام اس

آهنگ پیشواز ایرانسل از حاج کاظم داوریآهنگ پیشواز ایرانسل از حاج کاظم داوری
اس ام اس

آهنگ پیشواز ایرانسل کربلایی سعید گلبان

آهنگ پیشواز ایرانسل کربلایی سعید گلبان برای فعال سازی کد را به شماره ۷۵۷۵ ارسال نمایید آهنگ پیشواز ایرانسل ahang pishvaz • کد پیشواز : ۴۴١١٠٢٧١ نام اثر : نوبت گرفتم نام صاحب اثر : سعید گلبان • آهنگ پیشواز ایرانسل ahang pishvaz • کد پیشواز : ۴۴١١٠٢٧٢ نام اثر : شب بی تابی نام […]

The post آهنگ پیشواز ایرانسل کربلایی سعید گلبان appeared first on اس ام اس

آهنگ پیشواز ایرانسل کربلایی سعید گلبانآهنگ پیشواز ایرانسل کربلایی سعید گلبان
اس ام اس

کدهای دستوری ایرانسل

irancell sim کدهای دستوری ایرانسل

 کدهای دستوری ایرانسل

مثال کد دستوری عملیات
*۷۷۷*۴*۱۰۰۱۰۱#[yes/ok]
[yes/ok]#کد آهنگ*۴*۷۷۷*
خرید

*۷۷۷*۵*۱۰۰۱۰۱#[yes/ok]
[yes/ok]#کد آهنگ*۵*۷۷۷*
حذف

*۷۷۷*۶*۱۰۰۱۰۱*۱۰۰۱۰۲#[yes/ok]
[yes/ok]#کد آهنگ جایگزین*کد آهنگ موجود*۶*۷۷۷*
جایگزینی
*۷۷۷*۲#[yes/ok]
*۷۷۷*۲#[yes/ok]
مشاهده آلبوم

*۷۷۷*۷*۱۰۰۱۰۱#[yes/ok]
[yes/ok]#کد آهنگ*۷*۷۷۷*
جستجو
*۷۷۷*۳#[yes/ok]
*۷۷۷*۳#[yes/ok]
مشاهده فهرست پخش پیش فرض
*۷۷۷*۸*۲#[yes/ok]
*۷۷۷*۸*۲#[yes/ok]
غیرفعال کردن موقت
*۷۷۷*۸*۱#[yes/ok]
*۷۷۷*۸*۱#[yes/ok]
فعال کردن مجدد

کدهای دستوری ایرانسلکدهای دستوری ایرانسل
اس ام اس