بایگانی برچسب: s

شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)

شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) مرکب سوار کوچک کرب وبلا شدی مرکب سوار کوچک کرب وبلا شدی زهرا شدی،علی شدی ومصطفی شدی وقتی عسل ز لعل لبت بوسه ای گرفت تنها سواره ی حسن مجتبی شدی از بس عزیز هستی واز بس که محشری ابین قنوت […]

نوشته شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) اولین بار در پورتال جامع جهانی‌ها به وسعت یک جهان پدیدار شد.

شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)