متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵

اس ام اس فلسفی ، سخنان دانشمندان اس ام اس فلسفی sms falsafi • یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد. ژرژ هربرت • اس ام اس فلسفی sms falsafi • تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم داوید وایت • اس ام […]

The post متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵ appeared first on اس ام اس

متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان ۲۰۱۵
اس ام اس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *